Numer telefonu:
Strona główna > Psychiatria i psychoterapia

Psychiatria i psychoterapia

„Im cięższe staje się serce, tym silniejszy musi być człowiek, żeby je udźwignąć”
(Alexandra Bracken).

W dzisiejszych czasach mamy bardzo wiele możliwości, z których chcemy korzystać… tylko czas jest jak zawsze tak samo ograniczony. Uczymy się wykorzystywać każda sekundę i … przyspieszamy w pracy, w codziennych obowiązkach, w odpowiedzialności, która nierzadko staje się nadmiarowa. Czasem zapominamy o potrzebie doświadczania radości z życia. Łatwo pogubić się w codzienności, gdy człowiek pogubi własne granice, potrzeby, priorytety i normy. To zwykle jest początkiem wielu zespołów objawów, które jeśli w porę nie zostaną zauważone i leczone przeobrażają się u osób podatnych w choroby. Czasami trudności jakie spotykamy na naszych drogach życia w połączeniu z przeciążeniami życia codziennego prowadza do dezadptacji, która objawia się dolegliwościami wypływającymi z ciała, lękiem, depresją a nawet psychozą. Objawy te wpływają negatywnie na układ odpornościowy i hormonalny, a zaburzenia w tym zakresie nasilają chorobę. U niektórych osób istnieje większa podatność np. zapisana w genach. Wówczas choroby psychiczne mogą pojawić się bez uchwytnej przyczyny zewnętrznej takiej jak: trudne lub dramatyczne wydarzenia w życiu, choroby somatyczne, szeroko ujęty stres, zaburzenia hormonalne, środki psychoaktywne: narkotyki, dopalacze, a nawet niektóre leki.

Badania ostatnich lat dowodzą

Badania ostatnich lat dowodzą, iż coraz większa grupa populacji świata ma problemy natury psychicznej. Poza wymienionymi już czynnikami mają na to wpływ: zanieczyszczenie środowiska i żywności oraz coraz częściej spotykane poczucie osamotnienia i pogubienia się w „pędzącym świecie”.

Profilaktyką, leczeniem czy rehabilitacją chorób i zaburzeń psychicznych zajmuje się psychiatria. Psychoterapia ułatwia pozostanie w stanie równowagi psychicznej, samopoznanie, samorozwój, lepsze radzenie sobie z trudnościami życia codziennego, dostrzeganie wartości życia i funkcjonowanie w zgodzie z jego normami oraz poprawia relacje społeczne. Jest uzupełnieniem leczenia psychiatrycznego.

Człowiek jest jednością ciała i ducha, dlatego tak ważnym wydaje się łączenie technik psychoterapii i leczenia psychiatrycznego. Nierzadko dopiero podczas leczenia holistycznego (psychiatrycznego, psychoterapeutycznego i ogólnomedycznego) poprawa samopoczucia Pacjenta staje się stabilna I długotrwała.

W pracy lekarza psychiatry zajmuję się zarówno leczeniem psychiatrycznym jak i psychoterapią indywidualną.