Numer telefonu:
Inwestycja
w piękny uśmiech
Leczenie
Psychiatryczne

Motto Ars medica

Medycyna to sztuka reagowania. Dobrym lekarzem jest ten, który uważnie obserwuje pacjenta i wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie umie odpowiednio zareagować.
Joanna i Grzegorz Mazur