Numer telefonu:
Strona główna > Psychiatria i psychoterapia > Leczenie psychiatryczne

LECZENIE PSYCHIATRYCZNE

Psychiatria jest dziedziną medycyny, która zajmuje się badaniem, zapobieganiem, leczeniem i rehabilitacją zaburzeń i chorób psychicznych. Bada ich przyczyny natury biologicznej np. wpływ neuroprzekażnictwa w Ośrodkowym Układzie Nerwowym (OUN), interakcje między układami immunologicznym, hormonalnym a układem nerwowym, wpływ chorób somatycznych (chorób ciała), znaczenie odporności, prawidłowego odżywiania i metabolizmu oraz ludzkiej mikrobioty na stan zdrowia psychicznego człowieka. Zajmuje się również badaniem podatności genetycznej na poszczególne jednostki chorobowe. W leczeniu psychiatrycznym wykorzystywane są różnorodne leki o działaniu psychotropowym (zbiorcza nazwa dla leków, które mają wpływ na OUN).

Osoba chora psychicznie musi wyrazić zgodę na badanie i leczenie psychiatryczne. Zgodnie z prawem jedynie w wyjątkowych sytuacjach i z zastosowaniem odpowiednich procedur może zostać poddana badaniu i leczeniu psychiatrycznemu bez swojej zgody.

FORMY LECZENIA PSYCHIATRYCZNEGO W POLSCE

Leczenie ambulatoryjne
Leczenie ambulatoryjne odbywa się w poradniach zdrowia psychicznego lub w gabinetach psychiatrycznych. Do lekarza psychiatry skierowanie nie jest wymagane, natomiast do psychologa konieczne jest skierowanie wydane przez lekarza psychiatrę, lekarza POZ lub lekarza innej specjalności np. neurologa. Gdy zaistnieje taka potrzeba, lekarz psychiatra może skierować pacjenta do szpitala lub opieki środowiskowej..

Leczenie szpitalne
Na leczenie szpitalne psychiatryczne kieruje lekarz wystawiając skierowanie do szpitala. W uzasadnionych przypadkach do szpitala może się zgłosić pacjent bez skierowania, wówczas zostanie zbadany przez zespół lekarski na izbie przyjęć i podjęta zostanie decyzja o ewentualnej hospitalizacji. Skierowanie ważne jest 14 dni od dnia wystawienia.
W szpitalu mogą być umieszczone osoby bez zgody. Zgodnie z art. 23 Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego, osoba chora psychicznie może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez zgody (...) tylko wtedy, jeśli jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu tej choroby zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób. Na podstawie art. 24 tej ustawy osoba, której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, a zachodzą wątpliwości czy jest ona chora psychicznie, może być przyjęta bez wymaganej zgody do szpitala w celu wyjaśnienia tych wątpliwości. Możliwe jest także przyjęcie w tzw. trybie wnioskowym np. po przeprowadzonym postępowaniu sądowym (art. 29 Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego).

Oddziały szpitalne dzielą się na:
•  całodobowe
•  dzienne

Oddział Dzienny Psychiatryczny
Skierowanie do Oddziału wystawia lekarz. Leczenie na tym oddziale trwa od kilku do kilkunastu tygodni. Jest to forma leczenia dla pacjentów bez wskazań do leczenia całodobowego, dla pacjentów po pobycie w szpitalu jako kontynuacja leczenia oraz tych, u których dotychczasowe leczenie ambulatoryjne nie było skuteczne. Głównym zadaniem oddziału jest osiągnięcie poprawy funkcjonowania pacjentów i ich samopoczucia, poprawa funkcjonowania społecznego i samooceny, aktywizacja i pomoc w podjęciu aktywności społecznej i zawodowej. Praca terapeutyczna z pacjentami obejmuje oddziaływania medyczne i psychologiczne dostosowane do aktualnego stanu pacjenta i odbywa się na zasadach społeczności terapeutycznej w małej grupie pacjentów.