Numer telefonu:
Strona główna > Ortodoncja > Inwestycja w piękny uśmiech

Inwestycja w piękny uśmiech

W tym miejscu chciałbym przedstawić jeden z aspektów leczenia ortodontycznego jakim jest finansowanie (koszty). Więcej na temat samego leczenia znajdziecie Państwo w innych zakładkach na naszej stronie internetowej.

Leczenie ortodontyczne nie jest leczeniem tanim. Wpływ na to mają duże koszty materiałowe (aparaty stałe i akcesoria) oraz długi czas leczenia (kilkanaście lub ponad dwadzieścia wizyt w zależności od planu leczenia). Modyfikowany jest on również przez takie czynniki jak nasilenie i rodzaj wady, szybkość przebudowy kości (indywidualna i związana w wiekiem), rodzaj zamków wybranych przez pacjentka (metalowe czy kosmetyczne). Czas leczenia jest związany również z tym, że leczenie ortodontyczne polega na przebudowie kości a kość jest najwolniej metabolizującą tkanką w naszym organizmie (wystarczy porównać czas gojenia rany skórnej i złamania kości). Całkowita przebudowa komórek szkieletu trwa 5-6 lat a dla przykładu czerwonych krwinek 15 razy krócej.

 

Na koszt leczenia składają się:

 • cena materiałów (aparaty i wszystkie akcesoria wymieniane I dokładane w czasie leczenia),
 • koszt wizyt 
 • koszt aparatów stabilizujących stosowanych po leczeniu.

 

Tak jak nie sposób przewidzieć dokładnej liczby wizyt czy możliwych awarii wymagających ponad standardowych środków tak nie można dokładnie przewidzieć kosztów leczenia. W celu zminimalizowania ryzyka dużych wzrostów ceny związanych np. z wydłużaniem się leczenia przyjąłem wariant kontraktowy. Polega on na tym, że po opracowaniu planu leczenia wyliczam jego koszt biorąc pod uwagę wszystkie części oraz wizyty na najkrótszy możliwy czas leczenia. Oznacza to, że jeśli leczenie się z jakiegoś powodu przedłuża pacjent nie dopłaca za dodatkowe wizyty. Również nie ma dodatkowych kosztów związanych z wizytami awaryjnymi z wyłączeniem sytuacji świadomego działania lub zaniedbania przez pacjenta. Po określeniu wielkości kontraktu i podpisaniu umowy pacjent ma możliwość rozłożenia płatności na części w trakcie całego leczenia.

Warto potraktować koszty związane z leczeniem jako inwestycję w siebie. Jak dużą rolę odgrywa piękny uśmiech we współczesnym świecie mówić nie trzeba (kontakty towarzyskie, zawodowe, relacje partnerskie). Nie należy też zapominać o aspekcie zdrowotnym i wpływie na cały organizm (patrz: zakładka „Okluzja”). Uśmiech i oczy to dwa elementy, na które zwracamy uwagę w pierwszej kolejności w kontakcie z drugim człowiekiem.

Koszty dzielą się na trzy grupy. Pierwsza związana jest z postępowaniem konsultacyjno – leczniczym, druga z leczeniem a trzecia z okresem stabilizacji po leczeniu (retencji).

Grupa pierwsza:

 •  konsultacja 70 - 100 PLN
 •  diagnostyka: wizyta pierwsza (wyciski) 250 PLN

wizyta druga (plan leczenia) 300 PLN
wizyta trzecia (jeśli potrzebna) (diagnostyka okluzyjna) 200 PLN

Grupa druga:

 • podstawowy kontrakt leczniczy (obejmujący aparaty stałe, wszystkie wizyty oraz części dokładane i wymieniane podczas leczenia oraz aparaty retencyjne) od 12.000 PLN
 • dopłaty za wadę szkieletową i duże nasilenie leczenia 1.000 – 2.000 PLN
 • szynoterapia okluzyjna (w zależności czy jest leczeniem samodzielnym czy częścią całego leczenia) 1.000 – 2.000 PLN
 • Carriere motion 1.500 PLN
 • system tymczasowego zakotwiczenia TAS 1.000 PLN za każdą mikrośrubę
 • dopłata za zamki kosmetyczne (w zależności od ilości 6-16 zamków) 1.500 – 3.500 PLN
 • inne związane z leczeniem procedury wyceniane są indywidualnie

Grupa trzecia:

 • wizyta kontrolna w okresie retencji 70 PLN
 • naprawa retainerów (w zależności od stonia iszkodzenia 0 – 300 PLN