Numer telefonu:

Estetyka

Estetyka jest nieodłącznym aspektem każdego leczenia ortodontycznego zarówno w ujęciu klasycznym jak i współczesnym.

Rozróżnienie tych pojęć znajdziecie Państwo w zakładce „Ortodoncja”. Znajduje się tam również informacja dotyczącą zawartości poszczególnych zakładek związanych z ortodoncją na naszej stronie internetowej co powinno ułatwić sprawne odnalezienie poszukiwanego tematu.

Estetyka była pierwotnie jedynym powodem działań ortodontycznych. Rozwój badań nad funkcjonowaniem narządu żucia doprowadził do zwiększenia nacisku na prawidłową pracę całego układu (więcej wiadomości na temat okluzji w zakładce „Okluzja”). Myślę, że nie ma potrzeby przesądzać czy ważniejsze jest zdrowie czy uroda. W mojej procedurze diagnostyczno – leczniczej zawsze biorę pod uwagę oba te celu niezależnie od problemu z jakim się zgłosił pacjent. Jednocześnie trzeba powiedzieć, że tak jak nie ma dwóch identycznych układu zgryzu tak również nie ma dwóch identycznych planów leczenia. Każdy pacjent jest traktowany indywidualnie i zawsze brane są pod uwagę jego oczekiwania.

Wiele czasu poświęcono określeniu kanonu estetyki. To co można stwierdzić to, że nie ma jednolitego wzorca. Różne wartości były, są i będą doceniane na różnych kontynentach, w różnych kulturach i w różnych epokach.

Również w ortodoncji wielu badaczy zajmowało się próbą stworzenia jakiegoś wzorca w zakresie estetyki. Największy związek ma to z symetrią i profilem twarzy, kształtem łuków zębowych, proporcją długości i szerokości zębów przednich, relacją linii pośrodkowych łuków zębowych (szczególnie górnego) linią twarzy, relacją między płaszczyzną zgryzu linią źrenic, linią uśmiechu (relacja brzegów górnych zębów w stosunku do wargi dolnej. W trakcie diagnostyki i planowania leczenia wykonywane są między innymi fotografie cyfrowe w celu oceny aktualnych parametrów estetycznych i ewentualnych potrzeb ich korekcji. Występują tu jak w innych aspektach leczenia pewne ograniczenia związane z budową kości, stanem tkanek (uszkodzenia zębów i przyzębia), które mogą być trudne do skorygowania. Podobnie indywidualna aktywność mięśni śmiechowych może utrudnić lub nawet uniemożliwić korektę uśmiechu dziąsłowego („gummy smile”). Niektóre z oczekiwań estetycznych będą wymagały współpracy ze specjalistami z innych dziedzin (stomatologia estetyczna, protetyka, chirurgia szczękowa, medycyna estetyczna).

W mojej pracy przyjąłem założenie, że ekspertem od estetyki jest sam pacjent. W związku z tym staram się spełnić oczekiwania pacjentów w tym zakresie o ile nie ma obiektywnych ograniczeń (patrz wyżej) nawet kosztem przedłużenia czasu leczenia.

Bardzo proszę zgłaszać wszelkie indywidualne oczekiwania i uwagi związane z estetyką możliwie jak najwcześniej, aby nie przedłużyło to niepotrzebnie czasu leczenia.

Więcej informacji związanych z leczeniem ortodontycznym znajdziecie Państwo w innych zakładkach na naszej stronie internetowej. Zapraszam.