Numer telefonu:
Strona główna > Ortodoncja > Informacje dla nowych pacjentów

Informacje dla nowych pacjentów

Przed rozważeniem decyzji o konsultacji ortodontycznej zachęcam do zapoznania się z informacjami znajdującymi się w zakładkach „Ortodoncja” „Leczenie ortodontyczne” „Okluzja” „Estetyka” oraz „Często zadawane pytania”.

Jeśli z przyczyn estetycznych (zakładka „Estetyka”) lub okluzyjnych (zakładka „Okluzja”) zdecydujecie się Państwo na konsultację ortodontyczną lub zostaliście na nią skierowani przez Waszego lekarza prowadzącego należy się skontaktować telefonicznie lub SMS-owo pod numery telefonu umieszczone w zakładce „Kontakt”. Ze względu na trwające zabiegi lub podczas przerw w pracy gabinetu (weekendy, urlopy, kursy szkoleniowe itp.) czasem trudno jest się skontaktować telefonicznie. Proszę w takim przypadku o wiadomość SMS. Oddzwonię na pewno w pierwszym możliwym terminie, zwykle tego samego lub następnego dnia (ewentualnie po zakończeniu urlopu lub kursu co może trochę wydłużyć czas oczekiwania na odpowiedź z mojej strony). Inne formy kontaktu np. nagranie na poczcie głosowej czy kontakt przez media społecznościowe i komunikatory obecnie nie dają pewności uzyskania kontaktu – proszę więc ich nie używać.

Termin pierwszej wizyty może być w zależności od sytuacji odsunięty w czasie ponieważ pierwszeństwo w rezerwacji wizyt mają aktualni pacjenci w celu zapewnienia kontynuacji procesu leczenia.

Na datę pierwszej wizyty ma też wpływ:

  • ilość pacjentów, którzy są aktualnie leczeni,
  • Państwa dyspozycyjność w odniesieniu do dni tygodnia i możliwych godzin wizyty (ze względu na pracę i zajęcia szkolne moich pacjentów najbardziej odległe terminy są w godzinach popołudniowych i wieczornych)
  • przerwy w aktywności zawodowej (święta, urlopy, kursy szkoleniowe).

Cały czas pracujemy nad tym organizacyjnie, aby okres oczekiwania na pierwszą wizytę był jak najkrótszy.

Pierwsza wizyta to konsultacja. Służy ona zapoznaniu się z potrzebami pacjenta i udzieleniu ogólnych informacji na temat obecnej sytuacji w układzie zgryzu. Podczas wizyty przeprowadzany jest wywiad, ogólne badanie ortodontyczne, udzielane są wszystkie możliwe na tym etapie informacje i odpowiedzi na pytania pacjenta. Po wizycie pacjent może podjąć decyzję czy jest zainteresowany rozpoczęciem procedury diagnostycznej w celu przygotowania planu leczenia.

Kolejnej 2-3 wizyty to szczegółowa diagnostyka ortodontyczna i okluzyjna. Na pierwszej z tych wizyt pacjent ma wykonane specjalne zdjęcia cyfrowe, pobrane wyciski w celu wykonania cyfrowych modeli diagnostycznych, rejestrowaną relację zwarciową (ICP) i jest kierowany na konieczne zdjęcia rentgenowskie. Na drugiej wizycie przedstawiane są wyniki analiz ortodontycznych oraz plan leczenia i odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania pacjenta związane z planowanych leczeniem i jego warunkami. Po tej wizycie pacjent ma potrzebne informacje w celu podjęcia decyzji czy decyduje się na leczenie ortodontyczne. W przypadkach jeśli stwierdzony zostanie problem okluzyjny potrzebna jest jeszcze jedna wizyta diagnostyczna poświęcona szczegółowej analizie stanu stawów skroniowo – żuchwowych i mięśni związanych z żuciem (w niektórych sytuacjach leczenie ortodontyczne powinno być poprzedzone szynoterapią okluzyjną a w innych można oba rodzaje leczenia rozpocząć równocześnie). Mogą być również wskazane inne konsultacje u specjalistów poprzedzające rozpoczęcie działań ortodontycznych (fizjoterapeuta, laryngolog, logopeda, stomatolog ogólny, chirurg szczękowy).

Po podjęciu przez pacjenta decyzji o leczeniu (potwierdzonym podpisaniem odpowiedniej zgody) można rozpocząć korektę ortodontyczną zgodnie z przygotowanym planem.

Poza dokładnie przygotowanym planem leczenia czynnikami o największym znaczeniu w celu uzyskania końcowego sukcesu są motywacja i współpraca ze strony pacjenta (ścisłe stosowanie się do zaleceń lekarskich). Bez tego elementu leczenie może nie przynieść oczekiwanego efektu lub być leczeniem kompromisowym, czyli realizującym tylko niektóre z założonych celów leczenia.

Leczenie w zależności od okresu rozwojowego i planu leczenia odbywa się aparatami różnego typu. W mojej ocenie bardzo istotnym czynnikiem decydującym czy rozpocząć leczenie jest nie tylko istnienie powodu i odpowiedni okres rozwoju fizycznego organizmu (w tym narządu żucia i fazy rozwoju uzębienia) ale również etap rozwoju psycho-emocjonalnego dziecka. W wieku uzębienia mlecznego i mieszanego stosuje się aparaty zdejmowane, które mają jedną wspólną niekorzystną cechę. Wymagają ścisłej, konsekwentnej (codzienne, wielogodzinne noszenie aparatu) i zwykle kilkuletniej współpracy małego pacjenta, a nie każdy początkowy zapał przetrwa próbę czasu. Państwo najlepiej znacie swoje dzieci i możecie ocenić jakie są szanse na systematyczną współpracę. Cechami aparatów zdejmowanych powinno być możliwie jak najmniejsza uciążliwość w noszeniu, stwarzanie warunków do prawidłowego rozwoju i korygowanie podstawowej przyczyny leczenia (np. aparat Frankla, face former i inne). Aparaty są dopasowywane do określonej potrzeby i fazy rozwoju uzębienia więc jest możliwe, że będzie konieczna w trakcie leczenia zmiana rodzaju aparatu. Aparaty zdejmowane zwykle nie wymagają tak częstych wizyt kontrolnych jak aparaty stałe. Najczęściej są w zakresie 2-6 miesięcy.

W okresie uzębienia stałego (młodzież i dorośli) stosowane są aparaty stałe. Pewne ich warianty (np. D-Gainer) mogą być stosowane nawet w fazie uzębienia mieszanego. Aparaty stałe są podstawowym narzędziem ortodonty ale ich stosowanie może być uzupełniane innymi rodzajami aparatów (np. szyny okluzyjne, face former). Ze względu na biomechanikę działania (sposób oddziaływania na kości szczęk) aparaty można podzielić na różne grupy. Przyjąłem następującą hierarchię ważności cech każdego prowadzonego przeze mnie leczenia:

  1. Bezpieczeństwo zębów, kości szczęk, stawów skroniowo-żuchwowych i mięśni (układ małych sił)
  2. Uzyskanie założonego celu leczenia (duży zakres możliwości aparatów)
  3. Czas leczenia (niskie tarcie pomiędzy zamkami i drutami)

Ze względu na powyższe kryteria prowadzę leczenie aparatami Damon (spełniającymi te wymagania i uznawanymi za jedne z najlepszych na świecie). Mam też doświadczenie z pracy innymi typami aparatów co pozwoliło mi dokonać świadomego wyboru.

Jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. W ortodoncji bardzo wiele czynników wpływa na czas leczenia: rodzaj i nasilenie wady, dokładne rozpoznanie układu i zaplanowanie leczenia (diagnostyka), zastosowana biomechanika leczenia (rodzaj aparatów i technik leczenia), indywidualna odpowiedź biologiczna organizmu (ogólny stan zdrowia, wiek), współpraca i motywacja pacjenta (ścisłe stosowanie się do zaleceń lekarskich, nie opuszczanie wizyt kontrolnych i regularna higiena). W związku z powyższym w ortodoncji nie ma ściśle określonego czasu leczenia. Podawany przedział czasowy wynika jedynie z doświadczeń lekarza i ma charakter orientacyjny (prognoza). Ortodoncja (podobnie jak cała medycyna) nie jest nauką ścisłą i nawet zastosowanie najnowszych aparatów i technik leczenia nie gwarantuje uzyskania wszystkich planowanych celów leczenia.

Informacje praktyczne związane z leczeniem znajdziecie Państwo w zakładce „Informacje dla obecnych pacjentów” oraz „Inwestycja w piękny uśmiech” a więcej ważnych informacji ogólnych w zakładce „Często zadawane pytania”.