Numer telefonu:
Strona główna > Ortodoncja > Leczenie ortodontyczne

Leczenie ortodontyczne

Zachęcam do zapoznania się z moim rozumieniem zakresu działań ortodontycznych w zakładce „Ortodoncja” gdzie znajdziecie też Państwo ogólne informacje o zawartości naszej strony internetowej dotyczące ortodoncji.

Leczenie ortodontyczne wykorzystuje naturalne zdolności przebudowy naszego organizmu, wymiany komórek, regeneracji tkanek. Jednak w tym przypadku odbywa się to w sposób zaplanowany i kontrolowany przez lekarza po szczegółowej diagnostyce układu i określeniu celu korekty ortodontycznej.

Celem leczenia ortodontycznego są: estetyka (które to potrzeby określają i zgłaszają zwykle sami pacjenci) a także funkcja (problemy z mową, spożywaniem pokarmów i tu najczęściej pacjenci kierowani są przez stomatologów lub logopedów). Obecnie wiadomo, że zakres interwencji ortodontycznej ma znacznie szerszy zakres. Dotyczy on funkcjonowania stawów skroniowo-żuchwowych i mięśni związanych z żuciem i artykulacją (czytaj w zakładce „Okluzja”). To z kolei wpływa na drogi oddechowe (sen, koncentracja uwagi, pamięć, gospodarka hormonalna szczególnie związana z rytmem okołodobowym) a także równowagę mięśniową organizmu (napięcia i bóle mięśni, wady postawy).


Leczenie ortodontyczne koniecznie powinno być poprzedzone szczegółową diagnostyką ortodontyczną (więcej na ten temat w zakładce „Informacje dla nowych pacjentów”). Po omówieniu celu i metod leczenia oraz uzgodnieniu wszystkich warunków można rozpocząć korektę ortodontyczną.
Ze względu na to, że leczenie ortodontyczne jest w znacznym stopniu związane z poszczególnymi okresami rozwoju organizmu (szczególnie w zakresie twarzowej części czaszki) oraz ma wpływ na ten rozwój należy tę zależność uwzględnić w trakcie diagnostyki i planowania leczenia.

Ze względu na to, że leczenie ortodontyczne jest w znacznym stopniu związane z poszczególnymi okresami rozwoju organizmu (szczególnie w zakresie twarzowej części czaszki) oraz ma wpływ na ten rozwój należy tę zależność uwzględnić w trakcie diagnostyki i planowania leczenia.

Rozwój kości szczęk i uzębienia przebiega w kilku podstawowych etapach.

  • W wieku od urodzenia do 3 roku życia wyrzynają się zęby mleczne i rozpoczyna kształtowanie stawu skroniowo – żuchwowego (istotny wpływ ma sposób karmienia umożliwiający dziecku podczas ssania rozwój poszczególnych struktur narządu żucia a także pozycja głowy podczas układania dziecka do snu wpływająca na rozwój kości twarzowej części czaszki). W tym okresie rozwija się także funkcja żucia podczas przejścia na pokarmy stałe (kształtuje się dół stawowy i tworzy krążek stawowy, którego nie ma w momencie urodzin dziecka) oraz mowa (rozwijająca szczególnie działanie mięśni twarzy).
  • Około 5 roku życia rozpoczyna się pierwszy okres wymiany zębów i trwa do około 8 roku życia. W tym czasie siekacze górne i dolne wymieniają się na zęby stałe (należy zwrócić uwagę, że są to zęby dorosłego człowieka w buzi dziecka, co za tym idzie mogą w tym okresie występować pewne stłoczenia i mieści się to w granicach normy a także stymuluje kości szczęk do wzrostu), pojawiają się też pierwsze stałe trzonowce (w celu uzyskania ich prawidłowej pozycji ważne jest jak najdłuższe przetrwanie mlecznych trzonowców aż do czasu ich naturalnej wymiany w okresie 10 -13 roku życia). Pomiędzy 8 a 10 rokiem życia nie wymieniają się zęby a układ kostny szczęk rośnie, jest to więc najlepszy okres do pierwszej „poważnej” kontroli ortodontycznej pod kontem prawidłowego rozwoju narządu żucia i ewentualnego rozpoczęcia leczenia aparatami stałymi.
  • Pomiędzy 10 a 14 rokiem życia ma miejsce najważniejszy w punktu widzenia rozwoju kości szczęk i kształtowania prawidłowego układu okres. Podczas drugiej fazy wymiany zębów (kły i przedtrzonowce) oraz skoku wzrostowego (pokwitanie) dochodzi do ostatecznego kształtowania narządu żucia. Kontrole ortodontyczne powinny się odbywać w tym okresie co 6 miesięcy szczególnie w przypadkach budzących jakieś wątpliwości co do prawidłowego rozwoju układu kości szczęk lub ustawienia zębów. Jest to najlepszy okres do rozpoczęcia wczesnego leczenia aparatami stałymi (jeśli jest taka konieczność) ze względu na możliwość wykorzystania, podczas leczenia, naturalnego wzrostu kości szczęk w tym okresie.
  • Po okresie zakończenia wymiany zębów leczenie ortodontyczne jest również możliwe ponieważ zdolność kości do przebudowy możliwa jest zawsze w każdym żywym organizmie.

 

Procedura diagnostyczno – lecznicza omówiona zastała w zakładce „Informacje dla nowych pacjentów. W tym miejscu chciałbym jeszcze wspomnieć o najnowszych badaniach, które dowodzą, że najkorzystniejsze dla korekty ortodontycznej jest zapewnienie prawidłowego rozwoju narządu żucia i stosowanie układu małych sił, które najskuteczniej i najbezpieczniej przebudowują kości szczęk. Dobór aparatów zdejmowanych i stałych powinien być dopasowany do zamierzonego celu leczenia i wieku pacjenta (więcej w zakładce „Informacje dla nowych pacjentów”).
Dużo praktycznych informacji - na przykład: na co zwracać uwagę w poszczególnych okresach rozwoju, kiedy pierwsza wizyta u ortodonty - zawartych jest w zakładce „Często zadawane pytania”.