Numer telefonu:

Psychoterapia

Psychoterapia jest zbiorem przeróżnych technik i form psychologicznych zawartych w różnych nurtach terapeutycznych (np., behawioralno – poznawczym, analitycznym, ericksonowskim, humanistycznym, gestaltowskim, systemowym). Służą one poprawie zdrowia psychicznego i dobrostanu człowieka, ułatwiają jego rozwój i samopoznanie, pomagają w tworzeniu priorytetów w życiu, poprawiają relacje społeczne, pomagają poczuć własną siłę i zasoby do radzenia sobie z trudnościami w życiu oraz uzupełniają leczenie psychiatryczne.

Można powtórzyć za Josephem Murphy: „Zmień nawyki myślowe a odmienisz swój los

Psychoterapia jest procesem. Uzyskanie trwałej poprawy wymaga czasu i zaangażowania pacjenta w proces psychoterapeutyczny. Spotkania odbywają się, w zależności od stanu pacjenta, 1 raz w tygodniu lub 1 raz na dwa tygodnie. Sesja terapeutyczna trwa 50 minut. W ciągu pierwszych trzech spotkań ustalany jest cel terapii indywidualnie z każdym Pacjentem.